vaše meno:
koncové 4-číslie v rodnom č. (za lomítkom):

  doplňte ... (bez diakritiky, len priezvisko, rozlišuje malé a velké písmená)
Triedna 4.E:
Zástupca triedneho 4.E: